Hem

Ny hemsida!!!

1 juli 2019 kommer

Vinnarstrategier.se att ersättas av:

actcenter.se

 

ACT

 Mindfulness   

Acceptans

Livsvärden

Meningsfull handling

 

 

 

ACT

Mindfulness

Acceptans

Livsvärden

Meningsfull handling

Grund

 

För minskad stress och ökad livskvalitet 

 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy),  även kallad tredje vågens KBT handlar om balansen mellan acceptans och förändring. 

 

Följande frågor kommer vi jobba med:

 

 • När hjälper det att acceptera och när kan jag förändra saker som stressar mig?

 

 • Ta reda på vad som är viktigt i mitt liv och aktivt handla därefter

 

 • Ett annorlunda sätt att hantera destruktiva tankar på

 

 • Fysisk aktivitet

 

 • Vad vill jag ska finnas med i mina livsområden

 

 • Min egen stress- och sårbarhetsmodell

 

 • Leva i nuet och inte låta det förflutna eller framtiden dominera

 

 • Självmedkänsla - var kärleksfull mot dig själv 

 

 • Mindfulness i rörelse för att hantera stress som satt sig i kroppen

 

 

Varje kurstillfälle avslutas med exempel på övningar att göra hemma som sedan följs upp nästa gång vi träffas. Det rör sig om övningar i acceptans, medveten närvaro och fysisk aktivitet (t.ex. promenader). 

 

Kursen ges vid sex tillfällen, varje kurstillfälle är två timmar inkl rast.  

 

Exempel på upplägg på ett kurstillfälle:

 

Vi inleder med en stilla övning i mindfulness. 

 

Vi fortsätter med medvetna rörelser till avslappnande musik.

 

Vi avslutar med kroppsscanning ofta i kombination med annan stilla övning i mindfulness. 

 

Rast med fika.

 

Vi fortsätter med mindfulness, acceptans, livsvärden & meningsfull handling

 

Vi delar egna erfarenheter i gruppen. Det blir lite teori och mycket praktik. Vi kommer jobba med skrivövningar, parövningar och gruppövningar

 

 

 

Anmälan

jan.pettersson@actcenter.se

 

 

 

 

 

ACT

Mindfulness

Acceptans

Livsvärden

Meningsfull handling

Gruppterapi

 

För minskad stress och ökad livskvalitet 

 

För att gå i ACT-MALM gruppterapi behöver du först ha gått ACT-MALM grund. 

 

Max antal deltagare i gruppen är 6 personer. Du anmäler dig till tre träffar åt gången och vi träffas varannan vecka. Det finns ingen bortre gräns hur länge du är med i gruppen men minsta antalet gruppträffar är tre gånger i följd. Var Sjätte vecka tas nya deltagare emot i gruppen om det finns plats. 

 

Dubbelsession inkl. rast på totalt två timmar. Gruppen träffas varannan vecka.

 

Vi kommer jobba med ACT:s sex kärnprocesser:

 • Vara i kontakt med det som händer här och nu
 • Mina livsvärden
 • Meningsfull handling
 • Mitt observerande jag
 • Skapa perspektiv till tankar som håller mig tillbaka
 • Öppna upp och acceptera upplevelser i mitt liv

 

 

Anmälan

jan.pettersson@actcenter.se

 

 

Det har forskats mycket kring ACT och det finns tydlig evidens på att ACT i grupp minskar stress och ökar välmåendet hos deltagarna.

 

Är ACT i grupp någonting för mig?

Prova på övningar

 

 

Klicka för mer info:

Positiva och negativa effekter av Mindfulness

Vad är Mindfulness?

 

"Avsiktligt

I nuet

Släppa taget om dömande och värderande tankar"

 

Jon Kabat-Zinn

Copyright  ©  All Rights Reserved